Facebook Twitter Google LinkedIn Pinterest Email

Hypnosis Sessions in Stockholm Sweden

Hypnosis Sessions in Stockholm Sweden - Annika Lundqvist

Annika Lundqvist, CH
National Guild of Hypnotists Consulting Hypnotist
5-PATH® Certified Hypnotist
7th Path Self-Hypnosis® Teacher

Give me a call at: 070-714 26 75
Visit my website for Hypnosis in Stockholm
Email me at: annika-lundqvist@telia.com or annikalundqvist59@gmail.com

Banyan Hypnosis 5-PATH®

5-PATH® International Hypnosis Association Member

Annika Lundqvist is a Certified Hypnotist, who has received advanced hypnosis certification in 5-PATH® and 7th Path Self-Hypnosis®. Annika is also a certified pre-school teacher.

Annika Lundqvist is a fully certified and experienced Hypnotist who conducts hypnosis sessions for a wide variety of issues including children's issues. If you would like to have hypnosis sessions in Sweden contact her today!

Hypnosis is a condition that most people experience daily during some part of the day. It is very similar to, for example when one is driving the car and suddenly you've reached your destination without thinking much about it, merely because you were thinking of something entirely different. It is also very similar to when washing the dishes and you are daydreaming. In addition, experts understand that hypnosis is a heightened state of suggestibility where you can accept positive suggestions in order to become more successful.

Hypnosis in itself is experienced typically as a comfortable feeling of relaxation both bodily and mentally where you can focus on achieving the kind of success you would like to have in your life.

All hypnosis is self-hypnosis. I can help you with these issues:

 • Improve your self-esteem and self confidence
 • Improve your relationships
 • Handle stress
 • Anger management
 • Lose weight and hold it
 • Stop smoking
 • Remove phobias
 • Remove shyness
 • Improve your motivation
 • Help you reach your personal goals
 • Help with depression and suicide

With modern 5-PATH® Hypnosis, which is a thorough and systematic approach, I can help you with ordinary problems where other forms of self-help did not work. This a very powerful way to change old habits and to provide yourself with that motivation you need in order to change your life positively. For example, 5-PATH® hypnosis can be used to improve your self-esteem and self confidence, help to ensure that you reach your personal goals, improve relationships, handle stress, lose weight and hold it, stop smoking, remove phobias, dare to speak before groups, improve motivation, and more.

Poor self-esteem and other important issues do not arise suddenly overnight. They develop over an extended period of time until they can cause destructive behavior. This can lead to frustration and ultimately depression.

With 5-PATH® Hypnosis, underlying issues can be dealt with and long lasting progress can be achieved, building self-confidence and creating motivation. Yes, we can find the root of the problem and then eliminate it. This process can be compared with how to exterminate a dandelion with a deep lying root system. The problem does not disappear if you just eliminate the dandelion that you can see, you must get rid of the entire root system. With 5-PATH® hypnosis, we can help to eliminate your frustration, depression and other issues at its root cause.

Hypnosis is safe and effective when done with a properly trained and certified professional. Hypnosis has been used officially within medical care since 1958 against chronic pain as for example, fibromyalgia and psychosomatic diseases.

I invite you to call my office and we can discuss whether hypnosis is the appropriate thing for you to use to help you to overcome your issues and become more successful in life.

Self-Hypnosis Classes

I also offer classes in 7th Path Self-Hypnosis® a mind-body-spirit approach to personal improvement and growth. When you learn self-hypnosis you can take back control of your life!

Contact information

Annika Lundqvist, Certified Hypnotist

E-mail: annika-lundqvist@telia.com or annikalundqvist59@gmail.com
Cellphone: +46 70 714 26 75
Söders Spa: +46 8 643 04 54

Swedish

Annika Lundqvist är en Certifierad Hypnosterapeut, som har genomgått en avancerad hypnosterapi utbildning i 5-PATH® och 7th Path Själv-Hypnos®. Annika är även utbildad barnskötare.

Annika Lundqvist är certifierad hypnosterapeut som utför hypnossessioner för en stor variation av problem, även problem hos barn. Om du vill genomgå hypnos i Stockholm kontakta mig redan idag!

Hypnos är inte sömn utan ett tillstånd som i stort sett varje människa befinner sig i så gott som dagligen under någon del av dagen t ex när vi kör bil på en sträcka vi väl känner till och samtidigt som vi kör tänker på något helt annat än bilkörning och plötsligt är man framme eller när vi står och diskar och dagdrömmer. Med andra ord är det ett tillstånd där vi är högt mottagliga för suggestioner och fantasier.

Hypnos i sig själv är en skön känsla av total avslappning både kroppsligt och mentalt där du kan fokusera helt på de problem du vill ha hjälp med.

All hypnos är självhypnos. De här problemen kan jag hjälpa dig med:

 • Förbättra din självkänsla och ditt självförtroende
 • Förbättra dina relationer
 • Hantera stress
 • Gå ner i vikt och hålla den
 • Sluta röka
 • Hantera ilska
 • Bota fobier
 • Våga tala inför grupper
 • Förbättra motivationen
 • Nå dina personliga mål

Med modern 5-PATH® Hypnosterapi som är ett grundligt systematiskt upplägg kan jag hjälpa människor med vanliga problem där annan självhjälp inte har fungerat, med andra ord är det här ett mycket kraftfullt sätt att förändra gamla vanor och förse dig med den motivation du behöver för att förändra ditt liv i positiv riktning som t ex förbättra sin självkänsla och självförtroende, se till att du når dina personliga mål, förbättra dina relationer, hantera stress, gå ner i vikt och hålla vikten, sluta röka, bota fobier, våga tala inför grupper, förbättra motivationen, helt enkelt att prestera ditt bästa.

Dålig självkänsla och andra problem uppstår inte plötsligt över en natt utan utvecklas under en längre tid tills den inte längre går att ignorera vilket kan medföra ett destruktivt beteende som kan leda till frustration och till slut depression.

Med 5-PATH® Hypnosterapi kan man behandla underliggande orsaker och få ett bestående resultat som bygger upp låg självkänsla, därefter självförtroendet och skapa motivation. Ja, detta är möjligt när man eliminerat grundorsaken till problemet. Man kan likna det vid hur man utrotar en maskros med ett djupt liggande rotsystem. Problemet försvinner inte för att man avlägsnar själva maskrosen över markytan du måste bli av med hela rotsystemet. Med 5-PATH® Hypnos kan jag hjälpa till med att eliminera frustration, depression och andra problem genom att hitta grundorsaken till problemet.

Hypnos är säkert och effektivt när det utförs av en certifierad och professionell Hypnosterapeut. Hypnos har använts officiellt inom medicinsk vård sedan 1958 mot kronisk värk som t ex fibromyalgi och psykosomatiska sjukdomar.

Ring mig gärna så kan vi diskutera om hypnos är det rätta för Dig och den bästa vägen att lösa Ditt problem.

Självhypnos klasser

Jag erbjuder också klasser i 7th Path Självhypnos® en Mind-Body-Spirit lära för personlig mognad. Med självhypnos kan du ta tillbaka kontrollen över ditt liv!

Kontaktuppgifter

Annika Lundqvist Hypnosterapeut

E-post: annika-lundqvist@telia.com or annikalundqvist59@gmail.com
Mobil: 070-714 26 75
Söders Spa: 08-643 04 54

7th Path Self-Hypnosis® Available

Banyan Hypnosis 7th Path®

This hypnotist is a fully trained and certified 7th Path Self-Hypnosis® Teacher.  7th Path Self-Hypnosis® is a revolutionarymind-body-spirit approach to doing self-hypnosis that surpasses any previous kind of self-hypnosis available.

To learn more about 7th Path Self-Hypnosis® visit this self-hypnosis information page.

Additional Information about Training and Certification

This hypnotist has received hypnosis training at the Banyan Hypnosis Center for Training & Services, Inc. For more information about hypnosis certification please call our office, 469-969-2176 or 800-965-3390. More hypnosis training information is available on this site.